tel. +48 691 289 881
e-mail: maria_bulka@o2.pl
Pozwolenie na budowę krok po kroku

ABC Inwestora

Procedura uzyskania
pozwolenia na budowę

img-abc

  1. Uzyskanie w wydziale budownictwa w gminie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, lub decyzji o warunkach zabudowy (w każdym z tych dokumentów znajdziemy informację o przeznaczeniu danego terenu, możliwościach i parametrach zabudowy)
  2. Wykonanie mapy do celów projektowych
  3. Wykonanie badań geologicznych gruntu (w razie potrzeby)
  4. Uzyskanie warunków dostawy mediów (woda, kanalizacja, prąd, gaz)
  5. Zakup projektu typowego (należy zwrócić uwagę na jego zgodność z zapisami w Planie Miejscowym lub WZ) lub wykonanie projektu indywidualnego
  6. Przy wyborze projektu typowego– jego adaptacja do działki (wykonanie projektu zagospodarowania, dostosowanie budynku do warunków gruntowych, wykonanie projektów przyłączy mediów, naniesienie drobnych zmian w projekcie
  7. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, zaświadczeń i decyzji (np. wyłączenie z produkcji rolnej)
  8. Złożenie dokumentacji w wydziale budownictwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę
  9. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zatrudnienie kierownika budowy i zgłoszenie do nadzoru budowlanego rozpoczęcia budowy.

Nie traćcie niepotrzebnie czasu na załatwianie wszystkich tych formalności, przyjdzie do nas, a załatwimy to za Was.